Vystoupení La Fiesta 2007, la noche latinoamericana.

Vystoupení La Fiesta 2007, la noche latinoamericana.