Webproject

English version

Webhosting

Tato služba zajišťuje přístup internetové veřejnosti k Vašim web aplikacím.

Zahrnuje v sobě zřízení Vaší domény a její hostování na serveru. Standardní součástí hostingu je e-mailová služba (jmeno@firma.cz) a FTP přístup k Vašim datům, umožňující plnou kontrolu a možnost změn web aplikace. Servery používají operační systém typu Unix. Podporují a nabízí technologie HTML, server scripting PHP 4.0, databázové servery MySQL. Případné jiné další technologie můžeme pro Vás po dohodě dodatečně zajistit.

Rychlost připojení a bezpečnost:

Rychlá dostupnost internetového serveru je vedle spolehlivosti provozu serveru a palety nabízených služeb základním předpokladem kvalitní prezentace na internetu.

Servery jsou fyzicky umístěny přímo na páteřní síti společnosti GTS CZECH, a.s., což zaručuje stabilní a rychlý přístup jak z České republiky, tak ze zahraničí. Lokalita je propojena primární optickou linkou o kapacitě 1 Gb/s a záložní linkou 100 Mb/s.

Zajištění napájení je dvěma nezávislými přívody proudu. Dále UPS s kapacitou dostatečnou pro náběh generátoru, a konečně dieselagregáty v něm umístěné.

Vytištěno ze serveru www.webproject.cz.